Horizontal Dropdown Menu HTML by Css3Menu.com

 
 
 
 
 
 
Kaedah Belajar Yang Berkesan
 
 
 
 • Semasa di kelas, berikan tumpuan sepenuhnya kepada proses pengajaran guru.

 • Sentiasa bersoal-jawab dengan guru dalam hal-hal pelajaran.

 • Membaca setiap nota yang diberikan oleh guru.

 • Membuat latihan-latihan yang disediakan oleh guru serta mencari latihan-latihan tambahan dari buku-buku latihan.

 • Memahami apa yang dibaca. 

 • Membuat nota ringkas untuk semua mata pelajaran.

 • Menggunakan kaedah, simbol, dan tanda-tanda tertentu untuk memudahkan pembelajaran

 • Belajar menggunakan komputer untuk mendapatkan kefahaman tambahan.

 • Mengadakan kumpulan perbincangan bagi semua mata pelajaran.

 • Mendapatkan pengetahuan daripada pelbagai bahan rujukan sama ada buku, majalah, akhbar dan internet.

 • Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan setiap mata pelajaran.

 • Meneliti dan menganalisis trend soalan-soalan peperiksaan yang lalu.

 • Berfikir secara kreatif dan berani memberi idea.

 • Mendapatkan nasihat guru dalam segala masalah yang dihadapi tentang pelajaran dan pembelajaran.
 
 
Hakcipta © 2014 - 2016 SMJK Yuk Choy, Ipoh.