Horizontal Dropdown Menu HTML by Css3Menu.com

 


VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik
Negara Sejahtera


MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


Matlamat

  • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

  • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera.

  • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.

  • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

 

 

 
 
Hakcipta © 2014 - 2016 SMJK Yuk Choy, Ipoh.